Privacy Policy

privacy policy

Apsara vzw neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Apsara vzw gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Apsara vzw verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt (voor- en achternaam, E-mailadres).
Uw persoonsgegevens worden alleen voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder verwerkt. Apsara vzw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Bij het versturen van nieuwsbrieven houden we uw gegevens bij tot dat u zich uitschrijft door contact op te nemen met apsara@apsara.be.

Apsara vzw zal uw gegevens niet doorgeven, verkopen of verhuren aan ondernemingen of personen die geen deel uitmaken van Apsara vzw, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de internetomgeving en E-mailing (netcup GmbH, Daimlerstraße 25, 76185 Karlsruhe, Deutschland; Web: netcup.de; privacy policy: https://www.netcup.de/kontakt/datenschutzerklaerung.php.)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Apsara vzw. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar apsara@apsara.be.